fbpx

ติดต่อเรา

Open Kitchen - ภูเก็ต

66 ถนนศรีสุนทร เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต 83110

Monday – Sunday : 7 AM to 10 PM

Waiting for May - เชียงใหม่

ถ.รพช. 4204 หมู่ 9 บ้านปลาตาด ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

Weekdays – 10 AM to 5 PM
Saturday – 11 AM to 4 PM
วันอาทิตย์ - ปิดทำการ

ส่งข้อความถึงเรา

"*"จำเป็นต้องกรอก

Ori9in ภูเก็ต

Ori9in เชียงใหม่

thThai
Scroll to Top